Självhjälpsguide For Kund

 

Stationär eller Mobila komprimatorn är helt ur funktion

 • Kontrollera att maskinens huvudströmbrytare är påslagen.
 • Försäkra dig om att nödstoppar är utdragna. Det kan finnas 3 till 4 st.
 • Kontrollera att elkabel är inkopplad och inte är skadad.
 • Kontrollera säkringarna i fastighetens el central.
 • Kontrollera fastighetens jordfelsbrytare
 • Kontrollera att fjärrmanöverkabeln är ordentligt kopplad (om detta tillval finns).
 • Kontakta KompCon Service 0736-16 67 88 Info@KompCon.nu

Stationära eller Mobila komprimatorn låter men pressplattan rör sig inte.

 • Kontrollera säkringarna i fastighetens el central. En säkring kan ha utlöst.
 • Stationär komprimator har en omkopplare ”Manuell – Auto” på sidan nära containern som kopplas ihop med pressdelen. Vrid omkopplaren på ”Auto” och prova igen.
 • Gör fasändring i röda anslutningskontakten på maskinen, dra ur kabeln och kontrollera ifall fasändringsknapp finns mellan två av mässingsstiften på maskinens röda kontakt (Hanen)Vrid ett halvt varv (180 °) passande redskap är spår skruvmejsel.
 • Kontakta KompCon Service 0736-16 67 88 Info@KompCon.nu

Stationära eller Mobila komprimatorns pressplatta rör sig men avfallet ramlar inte ner.

 • Använd en lång käpp, planka eller liknande.
 • Försök trycka ner någon del av avfallet för att förstöra avfallsbryggan som bildats.
 • OBS Varning! Kliv aldrig ner i maskinen!
 • Kontakta KompCon Service 0736-16 67 88 Info@KompCon.nu

Stationär eller Mobila komprimatorns hydrauliska/elektroniska lock öppnar/stänger sig inte.

 • Starta maskinen först och prova igen.
 • Är det två handsgrep tryck på de två anvisade knapparna (Dödmansgrepp)
 • Kontakta KompCon Service 0736-16 67 88 Info@KompCon.nu

Säkringarna utlöser i fastigheten så fort man startar maskinen.

 • Kontrollera att elkabeln mellan maskinen och eluttaget inte har någon skada.
 • Kontrollera att alla andra elanslutningar är hela.
 • Prova att byta kabel från annan maskin och prova igen.
 • Kontakta KompCon Service 0736-16 67 88 Info@KompCon.nu

 

Balpressen är helt ur funktion

 • Kontrollera att lucka och dörr är ordentligt stängda.
 • Försäkra dig om att nödstoppet/nödstopparna är utdraget.
 • Kontrollera att huvudströmbrytaren är påslagen.
 • Kontrollera att elkabeln är ordentligt ansluten.
 • Kontrollera säkringarna i fastighetens el central.
 • Kontrollera att inte jordfelsbrytare utlöst
 • Kontakta KompCon Service 0736-16 67 88 Info@KompCon.nu

Kärlvändaren vänder inte kärlet.

 • Starta kärlvändaren eller komprimatorn först.
 • Är det två handsgrep tryck på de två anvisade knapparna (Dödmansgrepp)
 • Kontrollera säkringarna i fastighetens el central.
 • Kontrollera att inte jordfelsbrytare utlöst
 • Försäkra dig om att nödstoppet/nödstopparna är utdraget.
 • Kontakta KompCon Service 0736-16 67 88 Info@KompCon.nu

Återställning 100% fyllnads grad  efter tömning.

 • Vrid huvudströmbrytaren till ”0” (av), vänta i 5-10 sekunder och vrid brytaren till ”1” (på).
 • Prova att trycker in ett nödstopp, väntar och drar ut det igen.
 • Kontrollera att containern är tömd.
 • Kontrollera att det röda nödstoppet är utdraget.
 • Kontakta KompCon Service 0736-16 67 88 Info@KompCon.nu