Tjänster

Service

En komprimator/avfallsutrustning behöver regelbunden service , vi anpassar vårt servicekoncept specifikt för varje anläggning och varje kunds önskemål. Väljer du att teckna ett serviceavtal försäkrar du dig om hög driftsäkerhet.

KompCon Service erbjuder

• 10 % på reservdelar vid tecknat service kontrakt

• Fasta priser efter överenskommelse och kontrakt.

• Reprationer med inställelse inom 24h och i de flesta fall även åtgärdat.

• Reparationer utförs på löpande kostnad.

• Rådgivning.

Våra Service tekniker utbildas kontinuerligt för att känna till nya föreskrifter, regler, material och tekniker. KompCon Service erbjuder totallösningar som tar hand om din avfallsutrustning.

Avtalsservice - tryggt och enkelt.

Alla servicebesök dokumenteras skriftligt och kund erhåller kopia av detta dokument .

Installation

När det gäller installation av komprimatorer/avfallsutrustning utför vi arbetet med största noggrannhet vad beträffar kvalité & funktion. Vi har mångårig erfarenhet av olika praktiska tillämpningar och är vana med att samordna olika kompetenser för att få till ett bra slutresultat.

Våra Service tekniker utför installationerna i enlighet med gällande föreskrifter från så väl tillverkare som de säkerhets föreskrifter som finns på den svenska marknaden.

När vi installerar en utrustning tänker vi även på underhålls- och serviceaspekterna. Allt ska vara lätt att komma åt för att anläggningen ska vara så service vänlig det bara går i varje enskilt montage.

Ombyggnationer av er utrustning.

Vi utför ombyggnationer på komprimatorer då de inte alltid passar kundens behov till fullo.

Ibland kan små förändringar göra stora skillnader i komprimatorns användningsområde eller i personalens förhållningssätt till användandet av utrustningen.

Då en stor investering gjorts och det senare visar sig att maskinen inte riktigt är vad ni som kund förväntat er , kan ibland små förändringar avhjälpa detta.

Vi ser problemlösning som en del i vår vardag och omsätter därför gärna ideér och tankar till aktiv handling.

Professionellt förebyggande underhåll är något av det bästa du kan investera i. Kompcon Service erbjuder flera alternativ som skräddarsys helt efter dina behov. Vilket alternativ du än väljer kan du vara säker på att våra kvalificerade Service tekniker visar maximal omsorg om din komprimator/avfallsutrustning, på så sätt kan du få en bättre drift säkerhet av din utrustning.

En fungerande komprimator/avfallsutrustning är en lönsam komprimator/avfallsutrustning och det är precis detta vi på Kompcon Service brinner för att alla våra kunder skall känna att deras utrustning är lönsam och användarvänlig.

Service reparationer & installationer av Komprimatorer av marknadens alla fabrikat.

Service reparationer & installationer av Balpressar av marknadens alla fabrikat.

Mindre smides arbeten så som räcken grindar mm.

Container reparationer på plats med även större reparationer eller ombyggnader på vår verkstad som ligger i Åhus .

Montering av diverse kapell på containers Asfalt (manuella luft eller hydraulik) Rullkapell

Vi har väldigt god kompetens vad det gäller de nya avvattnings anläggningar som börjar komma på marknaden.(Jonas@KompCon.nu) Har varit drivande i produktion och utveckling av de första fungerande projekt på marknaden.

Försäljning av komprimatorer Balpressar och kring utrustning och diverse reservdelar. Vi har ett mycket brett kontaktnät efter alla dessa år i branschen så det finns goda förutsättningar för att vi skall kunna hjälpa dej att finna rätt reservdel till din utrustning oavsett dess ålder .